2o Κύπελλο Σερρών 2007

Τρίτη, 14 Αύγουστος 2007

Η Ελληνική Αεραθλητική Ομοσπονδία προσκαλεί όλα τα σωματεία μέλη της, να λάβουν μέρος στο:

  • 2ο Κύπελλο Αγώνων Αποστάσεων (Α΄ Κατηγορία) 2007 F.A.I. OPEN Category 2 event
  • 2ο Κύπελλο Αγώνων Ακρίβειας & Διάρκειας (Β΄ Κατηγορία) 2007

που θα γίνουν στις Σέρρες, στις 1 και 2 Σεπτεμβρίου 2007. Οι αγώνες αυτοί προσμετρούν στην αξιολόγηση των σωματείων.

Το 2ο Κύπελλο Αιωροπτερισμού Αγώνων Αποστάσεων 2007 προσμετρά ως αγώνας FAI OPEN Category 2 event και εφ' όσον στην τελική κατάταξη ο αθλητής βρίσκεται στα πρώτα 2/3, προσμετράει και στην κατάταξή του στο Διεθνές WPRS (World Pilot Ranking System) προϋπόθεση συμμετοχής αθλητού σε Διεθνείς Αγώνες Category 1.

Τα σωματεία που επιθυμούν να λάβουν μέρος με αθλητές τους, στους εν λόγω αγώνες, καλούνται να στείλουν συμπληρωμένο το σχετικό έντυπο στον διοργανωτή το αργότερο έως 30 Αυγούστου 2007. Όσες συμμετοχές σταλούν πέραν της ημερομηνίας και ώρας αυτής θα είναι στην ευχέρεια των οργανωτών να τις κάνουν αποδεκτές.

Ακολουθούν οι σχετικές πληροφορίες του αγώνα:

1. Εκδήλωση

Αγώνας Κυπέλλου στην Κατηγορία Αγώνων Αποστάσεων (Α' Κατηγορία) και στην Κατηγορία Ακρίβειας & Διάρκειας (Β' Κατηγορία). Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των αθλητών που είναι δυνατόν να δηλώσει το κάθε Σωματείο.

2. Οργανωτής: Ελληνική Αεραθλητική Ομοσπονδία

Επίβλεψη: Επιτροπή Αιωροπτερισμού
Εκτέλεση: Αερολέσχη Σερρών

3. Κέντρο των αγώνων

Γραφεία Αερολέσχης Σερρών, Αεραθλητικό Κέντρο Σερρών, πίσω από το νέο Γενικό Νομαρχιακό Νοσοκομείο Σερρών (N41 04.968 E23 35.357)

4. Γραμματεία

Γραφεία Αερολέσχης Σερρών

5. Τόπος διεξαγωγής

Όρος Μενοίκιο

6. Κριτές

Την κάθε κατηγορία θα κρίνουν κατάλληλα εκπαιδευμένοι κριτές.

7. Είδος Αγώνος

- Κύπελλο Αγώνων Αποστάσεων (Α΄ Κατηγορία) F.A.I. OPEN Category 2 event
- Κύπελλο Αγώνων Ακρίβειας & Διάρκειας (Β΄ Κατηγορία)

8. Κανονισμοί Αγώνων

Οι αγώνες θα διεξαχθούν σύμφωνα με τους τρέχοντες αγωνιστικούς κανονισμούς έτους 2007.

9. Αθλητές

Κάθε αθλητής πρέπει να είναι εγγεγραμμένος στο αθλητικό μητρώο της Ε.Λ.Α.Ο. και να φέρει μαζί του το Δελτίο Αθλητικής Ιδιότητας που εκδίδει η ΕΛΑΟ.

10. Προϋποθέσεις Συμμετοχής

α) κάθε αθλητής να είναι επιπέδου
Α' Κατηγορία - τουλάχιστον Χειριστού ΣΤΑΔΙΟΥ IV κατά δήλωση του Σωματείου στο αθλητικό μητρώο (για φέτος)
Β' Κατηγορία - τουλάχιστον Χειριστού ΣΤΑΔΙΟΥ IΙΙ κατά δήλωση του Σωματείου στο αθλητικό μητρώο (για φέτος)
Ο Διευθυντής Αγώνων διατηρεί απολύτως το δικαίωμα απόρριψης της συμμετοχής οποιουδήποτε πιλότου που κρίνει πως το επίπεδό του δεν είναι αντίστοιχο με τις απαιτήσεις του αγώνα

β) Α' Κατηγορία: όριο συμμετοχών κατ' ελάχιστο 6 (έξι) εγγεγραμμένοι πιλότοι και παρόντες για απογείωση ώστε να πραγματοποιηθεί η αγωνιστική ημέρα Β' Κατηγορία: όριο συμμετοχών κατ' ελάχιστο 5 (πέντε) εγγεγραμμένοι πιλότοι και παρόντες για απογείωση ώστε να πραγματοποιηθεί η αγωνιστική ημέρα

11. Έπαθλα

Θα απονεμηθούν κύπελλα στους τρεις πρώτους νικητές κάθε Κατηγορίας και αναμνηστικά διπλώματα σε όλους τους συμμετέχοντες

12. Υποβολή Ενστάσεων

Ένσταση μπορεί να υποβληθεί με την διαδικασία που ορίζεται από τον Κανονισμό Αγώνων. Η ένσταση για να συζητηθεί από την Ελλανόδικο Επιτροπή πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά από το ποσό των 50 ΕΥΡΩ. Το ποσό αυτό κατατίθεται στον λογαριασμό της ΕΛΑΟ. Σε περίπτωση που η ένσταση γίνει δεκτή το ποσό θα επιστραφεί στον αθλητή.

13. Δικαίωμα Συμμετοχής

Το δικαίωμα συμμετοχής ορίζετε σε 15 € για την Α' Κατηγορία και 10 € για την Β' Κατηγορία Είναι απαραίτητο όπως τηρηθεί η προθεσμία υποβολής συμμετοχών. Κάθε αθλητής μπορεί να δηλώσει συμμετοχή και να λάβει μέρος μόνο σε μία κατηγορία.

14. Συμμετοχή αλλοδαπών

Ως F.A.I. OPEN Category 2 event δικαίωμα συμμετοχής έχουν και αλλοδαποί αθλητές. Είναι δυνατόν επίσης να λάβουν μέρος αθλητές από την Κυπριακή Αεραθλητική Ομοσπονδία στα πλαίσια της διακρατικής αθλητικής συνεργασίας που έχει υπογραφεί μεταξύ των δύο χωρών.

15. Πιστοποίηση

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Αγώνων Αποστάσεων η βαθμολόγηση θα γίνει μόνο με την χρήση του GPS.
Η Επιτροπή Αιωροπτερισμού έχει ορίσει ως GPS πρόγραμμα το COMPE GPS.
Η κατάσταση των αποδεκτών GPS για το πρόγραμμα βαθμολόγησης μπορείτε να το βρείτε στην ιστοσελίδα : www.compegps.com - το πρόγραμμα βαθμολόγησης ονομάζεται "compegps competition".
Είναι
αποκλειστική ευθύνη του διαγωνιζομένου να ενημερωθεί για την καταλληλότητα του GPS του.
Η διοργάνωση έχει τα αντίστοιχα καλώδια σύνδεσης GPS/PC των GPS τύπου GARMIN 12/45/76/eTREXκαι MLR. Για οποιοδήποτε άλλου τύπου GPS είναι υποχρεωμένος ο αθλητής να φέρει το κατάλληλο καλώδιο σύνδεσης GPS/PC.

16. Ελλανόδικος Επιτροπή

Η Ελλανόδικος Επιτροπή θα ανακοινωθεί.

17. Ασφάλιση

Όλοι οι αθλητές που θα λάβουν μέρος στους αγώνες πρέπει να είναι ασφαλισμένοι για αστική ευθύνη έναντι τρίτων. Η ασφάλιση θα γίνει μέσω της διοργάνωσης για το οποίο θα καταβάλουν οι διαγωνιζόμενοι το ποσό των 10 ευρώ.

18. Διαμονή

α) Ξενοδοχεία - κρατήσεις να γίνουν απ' ευθείας

Ονομα

Κατηγορία

Δ/νση

Τηλέφωνο

ΕΛΠΙΔΑ

Β

Μεραρχίας 66, Σέρρες

23210-59311,4

PHILIPPOS XENIA

Α

ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ 1, Σέρρες

23210- 99360

ΕΛΕΝΑ

C

Τσαλοπούλου 7, Σέρρες

23210-62184

GALAXY

C

Π. Τσαλδάρη 1, Σέρρες

23210-23289

METROPOLIS

C

Δ. Σολωμού 49, Σέρρες

23210-54433

ΓΕΡΑΚΙΝΑ

C

Αθ. Αργυρού 15, Νιγρίτα

23220-23045

OLYMPIC

C

Παλατίδου 1, Σιδηρόκαστρο

23230-23812

β) Ελεύθερη κατασκήνωση

Tο Αεραθλητικό Κέντρο Σερρών υπάρχει φωτιζόμενος χώρος για ελεύθερη κατασκήνωση.

19. Αγωνιστικό Πρόγραμμα

31 Αυγούστου

12.00-19.00 Ελεύθερη Προπόνηση
19.00-22.00 Εγγραφές αθλητών - υποδοχή

1 Σεπτεμβρίου - Καθημερινό Πρόγραμμα

09.30 Ενημέρωση Αρχηγών Ομάδων
10.30 Αναχώρηση αθλητών από την Γραμματεία για την απογείωση
11.00 Άφιξη στην απογείωση
12.00 Εκκίνηση Αγωνιστικού σκέλους
12.00-19.00 πτήσεις στο αγωνιστικό σκέλος
έως δύση ηλίου Τελευταία προθεσμία υποβολής FLIGHT REPORT και GPS
έως 08.00 της επομένης Ανάρτηση Προσωρινών Αποτελεσμάτων

2 Σεπτεμβρίου - Τελευταία Αγωνιστική

Όπως το ανωτέρω καθημερινό πρόγραμμα με τις κάτωθι αλλαγές
έως 09.00 Υποβολή παραπόνων ή διαμαρτυρίας επί των αποτελεσμάτων προηγούμενης αγωνιστικής ημέρας
έως 10.00 Υποβολή Ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων προηγούμενης αγωνιστικής ημέρας
11.00-16.00 πτήσεις στο αγωνιστικό σκέλος
18.00 Τελευταία προθεσμία υποβολής FLIGHT REPORT και GPS
έως 18.30 Ανάρτηση Προσωρινών Αποτελεσμάτων
έως 18.45 Υποβολή παραπόνων ή διαμαρτυρίας επί των αποτελεσμάτων τελευταίας αγωνιστικής ημέρας
έως 18.50 Υποβολή Ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων τελευταίας αγωνιστικής ημέρας
19.00 Απονομή Επάθλων

20. Επικοινωνία

Για περαιτέρω πληροφορίες επικοινωνήσετε με.
1. Βασιλείου Γεώργιο, Πρόεδρο Αερολέσχης Σερρών, τηλ. 6972219520
2. Γιομένη Πέτρο, Αντιπρόεδρο Αερολέσχης Σερρών, τηλ. 6977684426

 

 

Τελευταία ενημέρωση Κυριακή, 23 Νοέμβριος 2008

Online χρήστες

Έχουμε 20 επισκέπτες σε σύνδεση

Last users

Βανίτα (Vanita)
ΧΡΗΣΤΟΣ (mirage2)
top developers (topdevelopers)
Nikos Kazianis (FALCO)
betelkhalij (betelkhalij)
najeeb alghanma (saed1954)
rakshajain (rakshajain)
Shikha Verma (ShikhaVerma)
najeeb alghanma (saleem)
wq123 (wq123)

Σύνδεση Χρήστη

Δεν έχετε λογαριασμό ακόμα; Δημιουργία λογαριασμού

Ο καιρός απο το windyty

CHHG
RSS 0.91
RSS 1.0
RSS 2.0
ATOM 0.3
OPML

Σχετικοί σύνδεσμοι