1ο Κύπελλο 2009

Πέμπτη, 14 Μάιος 2009

agones.png1ο Πανελλήνιο Κύπελλο Αιωροπτερισμού 2009
FAI Category 2 Event
Κατηγορία Αγώνες Αποστάσεων
Κατηγορία Αγώνες Ακρίβειας & ΔιάρκειαςΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ #2 (Κατεβάστε στο PC σας το σχετικό έγγραφο.)

Η Ελληνική Αεραθλητική Ομοσπονδία προσκαλεί όλα τα σωματεία μέλη της, να λάβουν μέρος στο

1ο Πανελλήνιο Κύπελλο Αγώνων Αποστάσεων (Α΄Κατηγορία) 2009 F.A.I. OPEN Category 2 event

1ο Πανελλήνιο Κύπελλο Ακρίβειας & Διάρκειας (Β΄Κατηγορία) 2009

που θα γίνουν  στο όρος Παρνασσό  στην Αμφίκλεια,  Βοιωτίας,  στις 13 και 14 Ιουνίου  2009. Οι αγώνες  αυτοί προσμετρούν στην αξιολόγηση των σωματείων.   Δεν αποτελεί κριτήριο για την συγκρότηση της Εθνικής Ομάδος.

Τα σωματεία που επιθυμούν να λάβουν μέρος με αθλητές τους, στους εν λόγω αγώνες, καλούνται  να στείλουν συμπληρωμένο  το  σχετικό  έντυπο  στον  διοργανωτή   το αργότερο έως την  Τρίτη,  9  Ιουνίου 2009.     Όσες συμμετοχές  σταλούν  πέραν  της  ημερομηνίας  αυτής  θα  είναι  στην  ευχέρεια  των  οργανωτών  να  τις  κάνουν αποδεκτές.

Ακολουθούν οι σχετικές πληροφορίες του αγώνα:

1.     Εκδήλωση
Αγώνας Κυπέλλου στην Κατηγορία Αγώνων Αποστάσεων (Α’ Κατηγορία) και στην Κατηγορία Ακρίβειας&Διάρκειας   (Β’  Κατηγορία).     Δεν  υπάρχει  περιορισμός  στον  αριθμό  των  αθλητών  που  είναι δυνατόν να δηλώσει το κάθε Σωματείο.

2.     Οργανωτής : η Ελληνική Αεραθλητική Ομοσπονδία.
Επίβλεψη   :     η Επιτροπή Αιωροπτερισμού
Εκτέλεση   :     η Ενωση Αιωροπόρων Αθηνών.

3.     Κέντρο των αγώνων
Αμφίκλεια, Βοιωτίας.

4.     Γραμματεία
Γραφεία Αερολέσχης Αμφίκλειας (αίθουσα στο Πολιτιστικό Κέντρο Αμφίκλειας).

5.     Τόπος διεξαγωγής
Όρος Παρνασσός.

6.     Κριτές
Την κάθε κατηγορία θα κρίνουν κατάλληλα εκπαιδευμένοι κριτές.  Ως κριτές θα επιλεγούν άτομα από εκείνα που θα έχουν παρακολουθήσει την σχετική εκπαίδευση στο σεμινάριο κριτών που θα γίνει την Πέμπτη 11 Ιουνίου 2009.

7.     Είδος Αγώνος
-Πανελλήνιο Κύπελλο Αγώνων Αποστάσεων (Α΄Κατηγορία) F.A.I. OPEN Category 2 event
-Πανελλήνιο Κύπελλο Αγώνων Ακρίβειας & Διάρκειας (Β΄Κατηγορία).

8.     Κανονισμοί Αγώνων
Οι αγώνες θα διεξαχθούν σύμφωνα με τους τρέχοντες αγωνιστικούς κανονισμούς  έτους 2009 που είναι δημοσιευμένοι στο Internet στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Αιωροπτερισμού www.hang-gliding.gr

9.     Αθλητές
Κάθε αθλητής πρέπει να είναι εγγεγραμμένος  στο αθλητικό μητρώο της Ε.Λ.Α.Ο. και να φέρει μαζί του το Δελτίο  Αθλητικής  Ιδιότητας  που  εκδίδει  η  ΕΛΑΟ.     Θα  μπορέσουν  να  λάβουν  μέρος  μόνο  όσοι αεραθλητές  μέχρι  την  ημέρα  του  αγώνα  έχουν  εκδώσει     ταυτότητα  ή  τουλάχιστον  έχουν καταθέσει τα απαραίτητα  δικαιολογητικά στην ΕΛ.Α.Ο.

10.     Προϋποθέσεις Συμμετοχής
α) κάθε αθλητής να είναι επιπέδου
Α’ Κατηγορία  –   τουλάχιστον Χειριστού ΣΤΑΔΙΟΥ IV κατά δήλωση του Σωματείου στο αθλητικό μητρώο (για φέτος)
Β’ Κατηγορία  – τουλάχιστον Χειριστού ΣΤΑΔΙΟΥ IΙΙ κατά δήλωση του Σωματείου στο αθλητικό μητρώο (για φέτος).

O   Διευθυντής     Αγώνων    διατηρεί    απολύτως    το   δικαίωμα     απόρριψης    της συμμετοχής οποιουδήποτε  πιλότου  που κρίνει πως το επίπεδό του δεν είναι αντίστοιχο  με τις απαιτήσεις του αγώνα
β)  Α’ Κατηγορία:     όριο συμμετοχών κατ’ελάχιστο 6 (έξι) εγγεγραμμένοι πιλότοι και παρόντες για απογείωση ώστε να πραγματοποιηθεί η αγωνιστική ημέρα
Β’ Κατηγορία:     όριο συμμετοχών κατ’ελάχιστο 5 (πέντε) εγγεγραμμένοι πιλότοι και παρόντες για απογείωση ώστε να πραγματοποιηθεί η αγωνιστική ημέρα

11.     Επαθλα
Θα απονεμηθούν κύπελλα στους τρείς πρώτους νικητές κάθε Κατηγορίας και αναμνηστικά  διπλώματα  σε όλους τους συμμετέχοντες  Η απονομή θα γίνει μετά το τέλος της διεξαγωγής των αγώνων με μέριμνα της Ενωσης Αιωροπόρων Αθηνών.

12.     Υποβολή Ενστάσεων
Ένσταση μπορεί να υποβληθεί με την διαδικασία που ορίζεται από τον Κανονισμό Αγώνων.  Η ένσταση για να συζητηθεί  από την Ελλανόδικο  Επιτροπή  πρέπει  να συνοδεύεται  υποχρεωτικά  από το ποσό των 50 ΕΥΡΩ.  Το ποσό αυτό κατατίθεται στον λογαριασμό της ΕΛΑΟ. Σε περίπτωση που η ένσταση γίνει δεκτή το ποσό  θα  επιστραφεί  στον  αθλητή.  Στην  ένσταση  πρέπει  υποχρεωτικά  να  αναγράφεται  το  άρθρο  του κανονισμού που παραβιάστηκε.

13.     Δικαίωμα Συμμετοχής
Κάθε  αθλητής  θα  καταβάλει  συνολικά  το  ποσό  των  25.00  (είκοσι  πέντε)  Ευρώ  ως  Δικαίωμα Συμμετοχής   κατά   την   εγγραφή   του.     Είναι   απαραίτητο   όπως   τηρηθεί   η  προθεσμία   υποβολής συμμετοχών. Κάθε αθλητής μπορεί να δηλώσει συμμετοχή και να λάβει μέρος μόνο σε μία κατηγορία.

14.     Συμμετοχή αλλοδαπών
Ως F.A.I. OPEN  Category  2 event  δικαίωμα  συμμετοχής  έχουν και αλλοδαποί  αθλητές.   Είναι  δυνατόν επίσης να λάβουν μέρος αθλητές από την Κυπριακή Αεραθλητική Ομοσπονδία στα πλαίσια της διακρατικής αθλητικής  συνεργασίας  που  έχει  υπογραφεί  μεταξύ  των  δύο  χωρών.  Οι αλλοδαποί  αθλητές  πρέπει  να προσκομίσουν την σχετική FAI Competition License.

15.     Πιστοποίηση
Σύμφωνα με τον Κανονισμό Αγώνων Αποστάσεων η βαθμολόγηση θα γίνει μόνο με την χρήση του GPS.
Η Επιτροπή Αιωροπτερισμού έχει ορίσει ως GPS πρόγραμμα το COMPE GPS.
Η κατάσταση των αποδεκτών GPS για το πρόγραμμα βαθμολόγησης μπορείτε να το βρείτε στην ιστοσελίδα  :  www.compegps.com  – το πρόγραμμα βαθμολόγησης ονομάζεται ‘’compegps/ competition”.
Είναι αποκλειστική ευθύνη του διαγωνιζομένου να ενημερωθεί για την καταλληλότητα του GPS του.
Η διοργάνωση έχει τα αντίστοιχα καλώδια σύνδεσης GPS/PC των GPS τύπου GARMIN 12/45/76/eTREX/Flytec-6030 και MLR.   Για οποιοδήποτε άλλου τύπου GPS είναι υποχρεωμένος ο αθλητής να φέρει το κατάλληλο καλώδιο σύνδεσης GPS/PC.  Ελλείψη καλωδίου ο αθλητής δεν θα βαθμολογηθεί.

16.     Ελλανόδικος Επιτροπή
Η Ελλανόδικος Επιτροπή θα ανακοινωθεί.

17.     Ασφάλιση
Όλοι  οι αθλητές  που  θα λάβουν  μέρος  στους  αγώνες  πρέπει  να  είναι  ασφαλισμένοι  για  αστική ευθύνη  έναντι  τρίτων  είτε  στην  ασφάλεια   που  προσφέρει   η  ΕΛΑΟ  ή  σε  οποιαδήποτε   άλλη ασφαλιστική  εταιρία.  Στην  τελευταία  περίπτωση  μαζί  με την  δήλωση  συμμετοχής  θα  πρέπει  να κατατεθεί   υποχρεωτικά   και   αντίγραφο   του   αντίστοιχου   ασφαλιστηρίου   συμβολαίου   που   να φαίνονται τόσο οι όροι όσο και η συμμετοχή του συμμετέχοντος  στο συμβόλαιο  αυτό.  Οι όροι θα πρέπει να είναι ισοδύναμοι σε όλο το εύρος κάλυψης  με το συμβόλαιο της ΕΛΑΟ.
Οσοι δεν είναι ήδη ασφαλισμένοι για αστική ευθύνη έναντι τρίτων, θα ασφαλισθούν  μέσω της διοργάνωσης,  καταβάλλοντας  το ποσό των  13 ευρώ.   Η ασφάλιση  για αστική ευθύνη  έναντι τρίτων θα ισχύει για όλους τους επίσημους Ελληνικούς αγώνες Αιωροπτερισμού του 2009.
Όλοι  οι συμμετέχοντες  σε αγώνες  πρέπει  να  έχουν  ασφαλιστική  κάλυψη  για ατυχήματα  σε αναγνωρισμένο   ασφαλιστικό  φορέα,  δημόσιο  (ΙΚΑ,  ΤΕΒΕ  κτλ)  ή  ιδιωτικό,  την  οποία  θα δηλώσουν σε σχετικό έντυπο στην γραμματεία του αγώνα.

18.     Διαμονή
α) Ξενοδοχεία – κρατήσεις να γίνουν απ’ευθείας
Παραδοσιακός Ξενώνας «ΚΥΡΙΑΚΗ»     τηλ. 22340-29011-2
Ξενοδοχείο & Ταβέρνα Ανδρέας     τηλ. 22340-22696 / 22898
Ξενοδοχείο Πανόραμα     τηλ. 22340-22111
Ξενοδοχείο Λεωνίδας     τηλ. 22340-22234/22544
β)Ελεύθερη κατασκήνωση
θέση Αϊ-Γιάννης  – 7 χλμ από Αμφίκλεια στον δρόμο για Φτερόλακα  Παρνασσού  κάτω από τα έλατα,
με τρεχούμενο νερό, παγκάκια και τραπέζια

19.     ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

13 Ιουνίου     09.00-10.00       Εγγραφές αθλητών – υποδοχή
13 Ιουνίου      Αγωνιστικό Πρόγραμμα
10.00     Ενημέρωση Αρχηγών Ομάδων
10.30     Αναχώρηση αθλητών από την Γραμματεία για την απογείωση
11.00     Άφιξη στην απογείωση
12.00     Briefing Αθλητών
12.30-19.00     Πτήσεις στο αγωνιστικό σκέλος
έως δύση ηλίου     Τελευταία προθεσμία υποβολής FLIGHT REPORT και GPS
έως 08.00 της επομένης     Ανάρτηση Προσωρινών Αποτελεσμάτων.

14 Ιουνίου      Τελευταία Αγωνιστική
έως 09.00     Υποβολή παραπόνων ή διαμαρτυρίας επί των αποτελεσμάτων προηγούμενης αγωνιστικής ημέρας
έως 10.00     Υποβολή Ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων  προηγούμενης αγωνιστικής ημέρας
10.00     Ανάρτηση Επίσημων Αποτελεσμάτων προηγούμενης Αγωνιστικής
10.10     Ενημέρωση Αρχηγών Ομάδων
10.30     Αναχώρηση αθλητών από την Γραμματεία για την απογείωση
11.00     Άφιξη στην απογείωση
12.00     Briefing Αθλητών
12.30-18.00     Πτήσεις στο αγωνιστικό σκέλος
19.00     Τελευταία προθεσμία υποβολής FLIGHT REPORT και GPS
έως 19.15     Ανάρτηση Προσωρινών Αποτελεσμάτων
έως 19.45     Υποβολή παραπόνων ή διαμαρτυρίας επί των αποτελεσμάτων τελευταίας αγωνιστικής ημέρας
έως 20.00     Υποβολή Ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων τελευταίας αγωνιστικής ημέρας
20.15     Ανάρτηση Επισήμων Αποτελεσμάτων
20.30     Απονομή Επάθλων.

Το Αγωνιστικό Πρόγραμμα δύναται να αλλάξει ανά πάσα στιγμή κατά την κρίση του Διευθυντού Αγώνων

20.     Επικοινωνία
Για περαιτέρω πληροφορίες ή διευκρινήσεις επικοινωνήσετε με Θωμά Δρόσσο στα τηλ. 6973 030100 και
210-7654305 email 

Τελευταία ενημέρωση Κυριακή, 31 Μάιος 2009

Online χρήστες

Έχουμε 23 επισκέπτες σε σύνδεση

Last users

Βανίτα (Vanita)
ΧΡΗΣΤΟΣ (mirage2)
top developers (topdevelopers)
Nikos Kazianis (FALCO)
betelkhalij (betelkhalij)
najeeb alghanma (saed1954)
rakshajain (rakshajain)
Shikha Verma (ShikhaVerma)
najeeb alghanma (saleem)
wq123 (wq123)

Σύνδεση Χρήστη

Δεν έχετε λογαριασμό ακόμα; Δημιουργία λογαριασμού

Ο καιρός απο το windyty

CHHG
RSS 0.91
RSS 1.0
RSS 2.0
ATOM 0.3
OPML

Σχετικοί σύνδεσμοι