ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ 2018

Saturday, 10 February 2018

Την Εθνική ομάδα του 2017 απαρτίζουν οι κάτωθι Αεραθλητές

Α/Α
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ WFFC FAI Class1 ΣΥΝΟΛΟ
1 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 4.338,78
1.618,00
5.956,78
2 ΝΑΣΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2.335,50
2.539,00
4.874,50
3 ΚΟΤΖΙΛΕΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
2.121,00
2.517,00
4.638,00
4 ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1.427,34
1.956,00
3.383,34
5 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
1.455,06
1.925,00
3.380,06
6 ΓΟΝΑΤΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
2.083,20
1.181,00
3.264,20
7 ΗΛΙΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
2.065,98
1.197,00
3.262,98
8 ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΖΗΣΗΣ
1.160,49
1.199,00
2.359,49
9 ΣΠΥΡΕΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
963,63
799,00
1.762,63
10
ΜΗΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
336,42
1.180,00
1.516,42

Last Updated Saturday, 10 February 2018

Who's online

We have 94 guests online

Last users

Shikha Verma (ShikhaVerma)
najeeb alghanma (saleem)
wq123 (wq123)
seoworking (seoworking)
john smith (smith725)
Clint Barton (ClintBarton)
Ιωάννης Βέλλης (jvellis)
zian (zian)
catalin (ufomankey)
rheajain (rheajain)