Ενημερωτικό Δελτίο Servia09

Δευτέρα, 01 Ιούνιος 2009

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
23ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Αιωροπτερισμού 2009
Κατηγορία Αγώνες Αποστάσεων
Κατηγορία Αγώνες Ακρίβειας & Διάρκειας

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ #1

AfisaΗ Ελληνική Αεραθλητική Ομοσπονδία προσκαλεί όλα τα σωματεία μέλη της, να λάβουν μέρος στο
23ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Αγώνων Αποστάσεων (Α΄Κατηγορία) 2009 F.A.I. OPEN Category 2 event
23ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Αγώνων Ακρίβειας & Διάρκειας (Β΄Κατηγορία) 2009
που θα γίνουν στο όρος Τίταρος, στις 17 έως και 25 Ιουλίου 2009 (η ημέρα 26 Ιουλίου έχει ορισθεί ως εναλλακτική εάν ακυρωθούν τουλάχιστον 5 αγωνιστικές ημέρες).  Οι αγώνες αυτοί προσμετρούν στην αξιολόγηση των σωματείων.

Το 23ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Αιωροπτερισμού Αγώνων Αποστάσεων 2009 αποτελεί κριτήριο για την συγκρότηση της Εθνικής Ομάδος που θα εκπροσωπήσει την χώρα μας το έτος 2009 σε αντίστοιχες υποχρεώσεις. Ως αγώνας FAI OPEN Category 2 event και εφ' όσον στην τελική κατάταξη ο αθλητής βρίσκεται στα πρώτα 2/3, προσμετράει και στην κατάταξή του στο Διεθνές WPRS (World Pilot Ranking System) προϋπόθεση συμμετοχής αθλητού σε Διεθνείς Αγώνες Category 1.

Τα σωματεία που επιθυμούν να λάβουν μέρος με αθλητές τους, στους εν λόγω αγώνες, καλούνται να στείλουν συμπληρωμένο το σχετικό έντυπο στον διοργανωτή το αργότερο έως την Τρίτη, 7 Ιουλίου 2009. Όσες συμμετοχές σταλούν πέραν της ημερομηνίας αυτής θα είναι στην ευχέρεια των οργανωτών να τις κάνουν αποδεκτές.

Ακολουθούν οι σχετικές πληροφορίες του αγώνα:

1. Εκδήλωση
Αγώνας Πρωταθλήματος στην Κατηγορία Αγώνων Αποστάσεων (Α' Κατηγορία) και στην Κατηγορία Ακρίβειας&Διάρκειας (Β' Κατηγορία).  Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των αθλητών που είναι δυνατόν να δηλώσει το κάθε Σωματείο.

2. Οργανωτής: η Ελληνική Αεραθλητική Ομοσπονδία
Επίβλεψη- Εκτέλεση:  η Επιτροπή Αιωροπτερισμού σε συνεργασία με την ΑΛΑΟ, Α/σχη ΣΤΥΓΑ Καλαβρύτων και την ΕΝ.ΑΡ.Α.

3. Κέντρο των αγώνων
Πολιτιστικό Κέντρο Καστανιάς του Δήμου Σερβίων

4. Γραμματεία
Πολιτιστικό Κέντρο Καστανιάς του Δήμου Σερβίων

5. Τόπος διεξαγωγής
Όρος Τίταρος και όλυμπος.

6. Κριτές
Την κάθε κατηγορία θα κρίνουν κατάλληλα εκπαιδευμένοι κριτές.  Ως κριτές θα επιλεγούν άτομα από εκείνα που θα έχουν παρακολουθήσει την σχετική εκπαίδευση στο σεμινάριο κριτών που θα γίνει την Πέμπτη 9 Ιουλίου 2009.

7. Είδος Αγώνος
-Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Αγώνων Αποστάσεων (Α΄Κατηγορία) F.A.I. OPEN Category 2 event
-Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Αγώνων Ακρίβειας & Διάρκειας (Β΄Κατηγορία)

8. Κανονισμοί Αγώνων
Οι αγώνες θα διεξαχθούν σύμφωνα με τους τρέχοντες αγωνιστικούς κανονισμούς  έτους 2009 που είναι δημοσιευμένοι στο Internet στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Αιωροπτερισμού  www.hang-gliding.gr.

9. Αθλητές
Κάθε αθλητής πρέπει να είναι εγγεγραμμένος στο αθλητικό μητρώο της Ε.Λ.Α.Ο. και να φέρει μαζί του το Δελτίο Αθλητικής Ιδιότητας που εκδίδει η ΕΛΑΟ. Θα μπορέσουν να λάβουν μέρος μόνο όσοι αεραθλητές μέχρι την ημέρα του αγώνα έχουν εκδώσει  ταυτότητα ή τουλάχιστον έχουν καταθέσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην ΕΛ.Α.Ο.

10. Προϋποέσεις Συμμετοχής
α) κάθε αθλητής να είναι επιπέδου
Α' Κατηγορία -   τουλάχιστον Χειριστού ΣΤΑΔΙΟΥ IV κατά δήλωση του Σωματείου στο αθλητικό μητρώο (για φέτος)
Β' Κατηγορία - τουλάχιστον Χειριστού ΣΤΑΔΙΟΥ IΙΙ κατά δήλωση του Σωματείου στο αθλητικό μητρώο (για φέτος)
Ο Διευθυντής Αγώνων διατηρεί απολύτως το δικαίωμα απόρριψης της συμμετοχής οποιουδήποτε πιλότου που κρίνει πως το επίπεδό του δεν είναι αντίστοιχο με τις απαιτήσεις του αγώνα

β)  Α' Κατηγορία:  όριο συμμετοχών κατ' ελάχιστο 6 (έξι) εγγεγραμμένοι πιλότοι και παρόντες για απογείωση ώστε να πραγματοποιηθεί η αγωνιστική ημέρα
Β' Κατηγορία:    όριο συμμετοχών κατ'ελάχιστο 5 (πέντε) εγγεγραμμένοι πιλότοι και παρόντες για απογείωση ώστε να πραγματοποιηθεί η αγωνιστική ημέρα

11. Επαθλα
Θα απονεμηθούν κύπελλα στους τρείς πρώτους νικητές κάθε Κατηγορίας και αναμνηστικά διπλώματα σε όλους τους συμμετέχοντες.

12. Υποβολή Ενστάσεων
Ενσταση μπορεί να υποβληθεί με την διαδικασία που ορίζεται από τον Κανονισμό Αγώνων.  Η ένσταση για να συζητηθεί από την Ελλανόδικο Επιτροπή πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά από το ποσό των 50 ΕΥΡΩ.  Το ποσό αυτό κατατίθεται στον λογαριασμό της ΕΛΑΟ. Σε περίπτωση που η ένσταση γίνει δεκτή το ποσό θα επιστραφεί στον αθλητή. Στην ένσταση πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφεται το άρθρο του κανονισμού που παραβιάστηκε.

13. Δικαίωμα Συμμετοχής
Κάθε αθλητής θα καταβάλει συνολικά το ποσό των 50 (πενήντα) Ευρώ ως Δικαίωμα Συμμετοχής κατά την εγγραφή του
.   Είναι απαραίτητο όπως τηρηθεί η προθεσμία υποβολής συμμετοχών. Κάθε αθλητής μπορεί να δηλώσει συμμετοχή και να λάβει μέρος μόνο σε μία κατηγορία.

14. Συμμετοχή αλλοδαπών
Ως F.A.I. OPEN Category 2 event δικαίωμα συμμετοχής έχουν και αλλοδαποί αθλητές.  Είναι δυνατόν επίσης να λάβουν μέρος αθλητές από την Κυπριακή Αεραθλητική Ομοσπονδία στα πλαίσια της διακρατικής αθλητικής συνεργασίας που έχει υπογραφεί μεταξύ των δύο χωρών. Οι αλλοδαποί αθλητές είναι υποχρεωμένοι  να προσκομίσουν την σχετική FAI Competition License.

15. Πιστοποίηση
Σύμφωνα με τον Κανονισμό Αγώνων Αποστάσεων η βαθμολόγηση θα γίνει μόνο με την χρήση του GPS.
Η Επιτροπή Αιωροπτερισμού έχει ορίσει ως GPS πρόγραμμα το COMPE GPS.
Η κατάσταση των αποδεκτών GPS για το πρόγραμμα βαθμολόγησης μπορείτε να το βρείτε στην ιστοσελίδα  : www.compegps.com - το πρόγραμμα βαθμολόγησης ονομάζεται ‘'compegps/ competition".
Είναι αποκλειστική ευθύνη του διαγωνιζομένου να ενημερωθεί για την καταλληλότητα του
GPS του.
Η διοργάνωση έχει τα αντίστοιχα καλώδια σύνδεσης GPS/PC των GPS τύπου GARMIN 12/45/76/eTREX Flytec 6030 και MLR.  Για οποιοδήποτε άλλου τύπου GPS είναι υποχρεωμένος ο αθλητής να φέρει το κατάλληλο καλώδιο σύνδεσης GPS/PC. Ελλείψη καλωδίου ο αθλητής δεν θα βαθμολογηθεί

16. Ελλανόδικος Επιτροπή
Η Ελλανόδικος Επιτροπή θα ανακοινωθεί.

17. Ασφάλιση
Όλοι οι αθλητές που θα λάβουν μέρος στους αγώνες πρέπει να είναι ασφαλισμένοι για αστική ευθύνη έναντι τρίτων είτε στην ασφάλεια που προσφέρει η ΕΛΑΟ ή σε οποιαδήποτε άλλη ασφαλιστική εταιρία. Στην τελευταία περίπτωση μαζί με την δήλωση συμμετοχής θα πρέπει να κατατεθεί υποχρεωτικά και αντίγραφο του αντίστοιχου ασφαλιστηρίου συμβολαίου που να φαίνονται τόσο οι όροι όσο και η συμμετοχή του συμμετέχοντος στο συμβόλαιο αυτό καθώς και μία έγγραφη βεβαίωση ασφάλισης της ασφαλιστικής τους εταιρίας με ημερομηνία έκδοσης εντός εβδομάδος πριν την έναρξη του αγώνα .  Οι όροι θα πρέπει να είναι τουλάχιστον ισοδύναμοι σε όλο το εύρος κάλυψης  με το συμβόλαιο της ΕΛΑΟ.
Όσοι δεν είναι ήδη ασφαλισμένοι για αστική ευθύνη έναντι τρίτων, θα ασφαλισθούν μέσω της διοργάνωσης, καταβάλλοντας το ποσό των 13 ευρώ.  Η ασφάλιση για αστική ευθύνη έναντι τρίτων θα ισχύει για όλους τους επίσημους Ελληνικούς αγώνες Αιωροπτερισμού του 2009.
Όλοι οι συμμετέχοντες σε αγώνες πρέπει να έχουν ασφαλιστική κάλυψη για ατυχήματα σε αναγνωρισμένο ασφαλιστικό φορέα, δημόσιο (ΙΚΑ, ΤΕΒΕ κτλ) ή ιδιωτικό, την οποία θα δηλώσουν σε σχετικό έντυπο στην γραμματεία του αγώνα.

18. Διαμονή
α) Πολιτιστικό Κέντρο Καστανιάς
. Ο Δήμος Σερβίων μας έχει παραχωρήσει την χρήση του Πολιτιστικού Κέντρου Καστανιάς.  Στον χώρο αυτό υπάρχουν κρεββάτια που θα παραχωρηθούν κατά προτεραιότητα στους αθλητές οι οποίοι θα παραμήνουν όλες τις μέρες στους αγώνες.  Πρός το παρών υπάρχουν 16 κρεββάτια, τα οποία πιθανώς θα αυξηθούν. Συνεπώς παρακαλούμε όπως δηλώσετε τις μέρες που θα συμμετέχετε στο πρωτάθλημα.   Κάθε αθλητής θα φέρει τα δικά του κλινοσκεπάσματα.
β) Ελεύθερο camping στον χώρο του Πολιτιστικού Κέντρου Καστανιάς.  Υπάρχουν τουαλέτες και ντούς με ζεστό νερό.
γ) Ξενοδοχεία στα Σέρβια
ΚΑΣΤΡΟ                  Τηλ. 24640-22992
ΚΑΜΠΟΥΡΑ             Τηλ. 24640-22070
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝ        Τηλ. 24640 21551

19. Αγωνιστικό Πρόγραμμα

16 Ιουλίου 19.00-22.00_______________ Εγγραφές αθλητών - υποδοχή

17-24 Ιουλίου_______________________ Καθημερινό Πρόγραμμα
έως 09.00 επόμενης ημέρας             Υποβολή παραπόνων ή διαμαρτυρίας επί των αποτελεσμάτων προηγούμενης αγωνιστικής ημέρας
έως 10.00 επόμενης ημέρας             Υποβολή Ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων  προηγούμενης αγωνιστικής ημέρας
09.30                                              Ενημέρωση Αρχηγών Ομάδων
10.30                                              Αναχώρηση αθλητών από την Γραμματεία για την απογείωση
11.00                                              Άφιξη στην απογείωση
12.00                                              Briefing Αθλητών
12.30-19.00                                     Πτήσεις στο αγωνιστικό σκέλος
έως δύση ηλίου                               Τελευταία προθεσμία υποβολής FLIGHT REPORT και GPS
έως 08.00 της επομένης                   Ανάρτηση Προσωρινών Αποτελεσμάτων

25 Ιουλίου_________________________ Τελευταία Αγωνιστική
έως 09.00                                        Υποβολή παραπόνων ή διαμαρτυρίας επί των αποτελεσμάτων προηγούμενης αγωνιστικής ημέρας
έως 10.00                                        Υποβολή Ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων  προηγούμενης αγωνιστικής ημέρας
09.30                                              Ενημέρωση Αρχηγών Ομάδων
10.30                                              Αναχώρηση αθλητών από την Γραμματεία για την απογείωση
11.00                                              Άφιξη στην απογείωση
12.00                                              Briefing Αθλητών
12.30-18.00                                     Πτήσεις στο αγωνιστικό σκέλος
19.30                                              Τελευταία προθεσμία υποβολής FLIGHT REPORT και GPS
έως 19.45                                        Ανάρτηση Προσωρινών Αποτελεσμάτων
έως 20.00                                        Υποβολή παραπόνων ή διαμαρτυρίας επί των αποτελεσμάτων  τελευταίας αγωνιστικής ημέρας
έως 20.15                                        Υποβολή Ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων τελευταίας αγωνιστικής ημέρας
21.30                                              Δείπνος και Απονομή Επάθλων

26 Ιουλίου_________________________ Εναλλακτική Αγωνιστική Ημέρα εάν ακυρωθούν τουλάχιστον 5 (πέντε) Αγωνιστικές ημέρες - σ'αυτή την περίπτωση θα ακολουθηθεί το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ
Το Αγωνιστικό Πρόγραμμα δύναται να αλλάξει ανά πάσα στιγμή κατά την κρίση του Διευθηντού Αγώνων ή/και της διοργάνωσης

20. Επικοινωνία
Για περαιτέρω πληροφορίες ή διευκρινήσεις επικοινωνήσετε με
Λίλλιαν Λεμπλάνκ στο τηλ. 6944 363693
Γιάννης Μητρόπουλος τηλ. 6932729575

23ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Αιωροπτερισμού 2009

ΣΕΡΒΙΑ 2009

Κατηγορία Αποστάσεων (Α')

Κατηγορία Ακρίβειας & Διάρκειας (Β')

Δ Η Λ Ω Σ Η    Σ Υ Μ Μ Ε Τ Ο Χ Η Σ

ΟΝΟΜΑ  ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ___________________________________________________

Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΤΥΠΟΣ ΑΙΩΡΟΠΤΕΡΟΥ

Α' ή Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Oνομα Αρχηγού Ομάδος :

Σφραγίδα Σωματείου


Τηλεφ. Επικοινωνίας :

Email:O Πρόεδρος                                                 Ο Γεν.Γραμματέας
Ημερομηνία :


Παρακαλούμε να επιστραφεί η Δήλωση συμπληρωμένη μέχρι την Τρίτη 7 Ιουλίου 2009:


ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΙΩΡΟΠΤΕΡΙΣΜΟΥ


ΚΑΙ

ΕΛΑΟ


Email: chhg@hang-gliding.gr

Email: ή

FAX: 2109649547


Τελευταία ενημέρωση Τρίτη, 30 Ιούνιος 2009

Online χρήστες

Έχουμε 5 επισκέπτες σε σύνδεση

Last users

Ιωάννης Βέλλης (jvellis)
zian (zian)
catalin (ufomankey)
rheajain (rheajain)
hoàng dũng (htdung228)
Χατζηβασιλειου Νικος (secudoor)
DurhamCarpet (DurhamCarpet)
ghjv2nn2sg (ghjv2nn2sg)
payal sharma (payalsharma)
μωραιτης (1111)

Σύνδεση Χρήστη

Δεν έχετε λογαριασμό ακόμα; Δημιουργία λογαριασμού

Ο καιρός απο το windyty

CHHG
RSS 0.91
RSS 1.0
RSS 2.0
ATOM 0.3
OPML

Σχετικοί σύνδεσμοι