Αρχική arrow Νέα arrow Πανελλήνιο Κύπελλο "ΣΕΡΡΕΣ 2011"

Πανελλήνιο Κύπελλο "ΣΕΡΡΕΣ 2011"

Δευτέρα, 19 Σεπτέμβριος 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

Κύπελλο Αιωροπτερισμού 2011

Κατηγορία Αγώνες Αποστάσεων

Κατηγορία Αγώνες Ακρίβειας & Διάρκειας

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ #1


Η Ελληνική Αεραθλητική Ομοσπονδία προσκαλεί όλα τα σωματεία μέλη της, να λάβουν μέρος στο:
•    Κύπελλο Αγώνων Αποστάσεων (Α΄ Κατηγορία) 2011 F.A.I. OPEN Category 2 event
•    Κύπελλο Αγώνων Ακρίβειας & Διάρκειας (Β΄ Κατηγορία) 2011
που θα γίνουν στις Σέρρες, στις 24 και 25 Σεπτεμβρίου 2011. Οι αγώνες αυτοί προσμετρούν στην αξιολόγηση των σωματείων.
Τα σωματεία που επιθυμούν να λάβουν μέρος με αθλητές τους στους εν λόγω αγώνες καλούνται να στείλουν συμπληρωμένο το σχετικό έντυπο στον διοργανωτή το αργότερο έως 22 Σεπτεμβριου 2011. Όσες συμμετοχές σταλούν πέραν της ημερομηνίας και ώρας αυτής θα είναι στην ευχέρεια των οργανωτών να τις κάνουν αποδεκτές.
Ακολουθούν οι σχετικές πληροφορίες του αγώνα:
1.    Εκδήλωση
Αγώνας Κυπέλλου στην Κατηγορία Αγώνων Αποστάσεων (Α' Κατηγορία) και στην Κατηγορία Ακρίβειας & Διάρκειας (Β’ Κατηγορία). Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των αθλητών που είναι δυνατόν να δηλώσει το κάθε Σωματείο.
2.    Οργανωτής:    Ελληνική Αεραθλητική Ομοσπονδία
Επίβλεψη:    Επιτροπή Αιωροπτερισμού
Εκτέλεση: Αερολέσχη Σερρών
3.    Κέντρο των αγώνων
Γραφεία Αερολέσχης Σερρών, Αεραθλητικό Κέντρο Σερρών, πίσω από το νέο Γενικό Νομαρχιακό Νοσοκομείο Σερρών (N41 04.968 E23 35.357)
4.    Γραμματεία
Γραφεία Αερολέσχης Σερρών
5.    Τόπος διεξαγωγής
Όρος Μενοίκιο
6.    Κριτές
Την κάθε κατηγορία θα κρίνουν κατάλληλα εκπαιδευμένοι κριτές.
7.    Είδος Αγώνος
Κύπελλο Αγώνων Αποστάσεων (Α΄ Κατηγορία) F.A.I. OPEN Category 2 event
Κύπελλο Αγώνων Ακρίβειας & Διάρκειας (Β΄ Κατηγορία) 
8.    Κανονισμοί Αγώνων
Οι αγώνες θα διεξαχθούν σύμφωνα με τους τρέχοντες αγωνιστικούς κανονισμούς έτους 2011 που είναι δημοσιευμένοι στο Internet στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Αιωροπτερισμού Αιωροπτερισμού http://www.hang-gliding.gr/com_downloads/egrapha/
9.    Αθλητές
Κάθε αθλητής πρέπει να είναι εγγεγραμμένος στο αθλητικό μητρώο της Ε.Λ.Α.Ο. και να φέρει μαζί του το Δελτίο Αθλητικής Ιδιότητας που εκδίδει η ΕΛΑΟ. Θα μπορέσουν να λάβουν μέρος μόνο όσοι αεραθλητές μέχρι την ημέρα του αγώνα έχουν εκδώσει ταυτότητα ή τουλάχιστον έχουν καταθέσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην ΕΛ.Α.Ο.
10.    Προϋποθέσεις Συμμετοχής
α) κάθε αθλητής να είναι επιπέδου 
Α’ Κατηγορία  –   τουλάχιστον Χειριστού ΣΤΑΔΙΟΥ IV κατά δήλωση του Σωματείου στο αθλητικό μητρώο (για φέτος)
Β’ Κατηγορία  – τουλάχιστον Χειριστού ΣΤΑΔΙΟΥ IΙΙ κατά δήλωση του Σωματείου στο αθλητικό μητρώο (για φέτος)
Ο Διευθυντής Αγώνων διατηρεί απολύτως το δικαίωμα απόρριψης της συμμετοχής οποιουδήποτε πιλότου που κρίνει πως το επίπεδό του δεν είναι αντίστοιχο με τις απαιτήσεις του αγώνα
β)  Α’ Κατηγορία:    όριο συμμετοχών κατ’ ελάχιστο 6 (έξι) εγγεγραμμένοι πιλότοι και παρόντες στην απογείωση ώστε να πραγματοποιηθεί η αγωνιστική ημέρα
Β’ Κατηγορία:    όριο συμμετοχών κατ’ ελάχιστο 4 (τέσσερις) εγγεγραμμένοι πιλότοι και παρόντες στην απογείωση ώστε να πραγματοποιηθεί η αγωνιστική ημέρα
11.    Έπαθλα
Θα απονεμηθούν κύπελλα στους τρεις πρώτους νικητές κάθε Κατηγορίας και αναμνηστικά διπλώματα σε όλους τους συμμετέχοντες.  
12.    Υποβολή Ενστάσεων
Ένσταση μπορεί να υποβληθεί με την διαδικασία που ορίζεται από τον Κανονισμό Αγώνων. Η ένσταση για να συζητηθεί από την Ελλανόδικο Επιτροπή πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά από το ποσό των 50 €. Το ποσό αυτό κατατίθεται στον λογαριασμό της ΕΛΑΟ. Σε περίπτωση που η ένσταση γίνει δεκτή το ποσό θα επιστραφεί στον αθλητή. Στην ένσταση πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφεται το άρθρο του κανονισμού που παραβιάστηκε.
13.    Δικαίωμα Συμμετοχής
Το δικαίωμα συμμετοχής ορίζεται σε 15 € και για τις δύο κατηγορίες. Είναι απαραίτητο όπως τηρηθεί η προθεσμία υποβολής συμμετοχών. Κάθε αθλητής μπορεί να δηλώσει συμμετοχή και να λάβει μέρος μόνο σε μία κατηγορία.
14.    Συμμετοχή αλλοδαπών
Ως F.A.I. OPEN Category 2 event δικαίωμα συμμετοχής έχουν και αλλοδαποί αθλητές. Είναι δυνατόν επίσης να λάβουν μέρος αθλητές από την Κυπριακή Αεραθλητική Ομοσπονδία στα πλαίσια της διακρατικής αθλητικής συνεργασίας που έχει υπογραφεί μεταξύ των δύο χωρών. Οι αλλοδαποί αθλητές είναι υποχρεωμένοι να προσκομίσουν την σχετική FAI Competition License.
15.    Πιστοποίηση
Σύμφωνα με τον Κανονισμό Αγώνων Αποστάσεων η βαθμολόγηση θα γίνει μόνο με την χρήση του GPS.
Η Επιτροπή Αιωροπτερισμού έχει ορίσει ως πρόγραμμα βαθμολογίας το FS της FAI.
Η κατάσταση των αποδεκτών GPS για το πρόγραμμα βαθμολόγησης μπορείτε να το βρείτε στην ιστοσελίδα: www.fai.org.
Είναι αποκλειστική ευθύνη του διαγωνιζομένου να ενημερωθεί για την καταλληλότητα του GPS του.
Η διοργάνωση έχει τα αντίστοιχα καλώδια σύνδεσης GPS/PC των GPS τύπου GARMIN 76/Etrex, flytec comp και MLR. Για οποιοδήποτε άλλου τύπου GPS είναι υποχρεωμένος ο αθλητής να φέρει το κατάλληλο καλώδιο σύνδεσης GPS/PC. Ελλείψει καλωδίου ο αθλητής δεν θα βαθμολογηθεί

16.    Ελλανόδικος Επιτροπή
Η Ελλανόδικος Επιτροπή θα ανακοινωθεί.
17.    Ασφάλιση
Όλοι οι αθλητές που θα λάβουν μέρος στους αγώνες πρέπει να είναι ασφαλισμένοι για αστική ευθύνη έναντι τρίτων. Θα πρέπει οι αθλητές να ασφαλιστούν για αστική ευθύνη είτε μέσω του Σωματείου τους για την ασφάλεια INTERLIFE που προσφέρει η ΕΛΑΟ, είτε ατομικά στην ασφαλιστική εταιρεία που επιθυμούν (AXA, κλπ). Στην τελευταία περίπτωση μαζί με την δήλωση συμμετοχής θα πρέπει να κατατεθεί υποχρεωτικά και αντίγραφο του αντίστοιχου ασφαλιστηρίου συμβολαίου που να φαίνονται τόσο οι όροι όσο και η συμμετοχή του συμμετέχοντος στο συμβόλαιο αυτό καθώς και μία έγγραφη βεβαίωση ασφάλισης της ασφαλιστικής τους εταιρίας με ημερομηνία έκδοσης εντός εβδομάδος πριν την έναρξη του αγώνα . Οι όροι θα πρέπει να είναι τουλάχιστον ισοδύναμοι σε όλο το εύρος κάλυψης με το συμβόλαιο της ΕΛΑΟ. 

Δυνατότητα ασφάλισης για αστική ευθύνη ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΑΡΧΕΙ από τους διοργανωτές των αγώνων γι’ αυτό πρέπει να προβείτε εγκαίρως μέσω του Σωματείου σας για την έγκαιρη ασφάλισή σας – δείτε την σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα http://www.hang-gliding.gr/newsflashes/nea/asphalisi-athleton.html.

Όλοι οι συμμετέχοντες σε αγώνες πρέπει να έχουν ασφαλιστική κάλυψη για ατυχήματα σε αναγνωρισμένο ασφαλιστικό φορέα, δημόσιο (ΙΚΑ, ΤΕΒΕ κλπ) ή ιδιωτικό, την οποία θα δηλώσουν σε σχετικό έντυπο στην γραμματεία του αγώνα.

18.    Διαμονή

α) Ξενοδοχεία - κρατήσεις να γίνουν απ' ευθείας

Ονομα Κατηγορία Δ/νση 
Τηλέφωνο
ΕΛΠΙΔΑ RESORT Α Κοιλάδα Αγ. Αναργύρων, Σέρρες 23210-20000
ΕΛΠΙΔΑ Β Μεραρχίας 66, Σέρρες 
23210-59311,4
PHILIPPOS XENIA Α ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ 1, Σέρρες 23210- 99360
ΕΛΕΝΑ 
C Τσαλοπούλου 7, Σέρρες 23210-62184
GALAXY C Π. Τσαλδάρη 1, Σέρρες 23210-23289
METROPOLIS C Δ. Σολωμού 49, Σέρρες 23210-54433
ΓΕΡΑΚΙΝΑ C Αθ. Αργυρού 15, Νιγρίτα
23220-23045
OLYMPIC C Παλατίδου 1, Σιδηρόκαστρο 23230-23812β) Ελεύθερη κατασκήνωση
Στο Αεραθλητικό Κέντρο Σερρών υπάρχει φωτιζόμενος χώρος με διαθέσιμο νερό και ηλεκτρικό ρεύμα για ελεύθερη κατασκήνωση.

19.    Αγωνιστικό Πρόγραμμα

23    Σεπτεμβρίου, Παρασκευή
12.00-19.00    Ελεύθερη Προπόνηση
19.00-22.00    Εγγραφές αθλητών - υποδοχή

24    Σεπτεμβρίου, Σάββατο
09.30    Ενημέρωση Αρχηγών Ομάδων
10.30    Αναχώρηση αθλητών από την Γραμματεία για την απογείωση
11.00    Άφιξη στην απογείωση
12.00    Εκκίνηση Αγωνιστικού σκέλους
12.00-19.00    πτήσεις στο αγωνιστικό σκέλος
έως δύση ηλίου    Τελευταία προθεσμία υποβολής FLIGHT REPORT και GPS
έως 08.00 της επομένης    Ανάρτηση Προσωρινών Αποτελεσμάτων

25    Σεπτεμβρίου, Κυριακή
Όπως το ανωτέρω καθημερινό πρόγραμμα με τις κάτωθι αλλαγές
έως 09.00    Υποβολή παραπόνων ή διαμαρτυρίας επί των
αποτελεσμάτων προηγούμενης αγωνιστικής ημέρας
έως 10.00    Υποβολή Ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων
προηγούμενης αγωνιστικής ημέρας
11.00-16.00    πτήσεις στο αγωνιστικό σκέλος
18.00    Τελευταία προθεσμία υποβολής FLIGHT REPORT και GPS
έως 18.30    Ανάρτηση Προσωρινών Αποτελεσμάτων
έως 18.45    Υποβολή παραπόνων ή διαμαρτυρίας επί των αποτελεσμάτων
τελευταίας αγωνιστικής ημέρας
έως 18.50    Υποβολή Ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων τελευταίας
αγωνιστικής ημέρας
19.00    Απονομή Επάθλων

Το Αγωνιστικό Πρόγραμμα δύναται να αλλάξει ανά πάσα στιγμή κατά την κρίση του Διευθυντού Αγώνων ή/και της διοργάνωσης

20.    Επικοινωνία
Για περαιτέρω πληροφορίες στο site της Αερολέσχης Σερρών (http://www.serresairclub.gr) ή επικοινωνήστε με:
1.    Βασιλείου Γεώργιο, Πρόεδρο Αερολέσχης Σερρών, τηλ. 6972219520
2.    Γιομένη Πέτρο, Αντιπρόεδρο Αερολέσχης Σερρών, τηλ. 6977684426

Τελευταία ενημέρωση Δευτέρα, 19 Σεπτέμβριος 2011

Online χρήστες

Έχουμε 39 επισκέπτες σε σύνδεση

Last users

Shikha Verma (ShikhaVerma)
najeeb alghanma (saleem)
wq123 (wq123)
seoworking (seoworking)
john smith (smith725)
Clint Barton (ClintBarton)
Ιωάννης Βέλλης (jvellis)
zian (zian)
catalin (ufomankey)
rheajain (rheajain)

Σύνδεση Χρήστη

Δεν έχετε λογαριασμό ακόμα; Δημιουργία λογαριασμού

Ο καιρός απο το windyty

CHHG
RSS 0.91
RSS 1.0
RSS 2.0
ATOM 0.3
OPML

Σχετικοί σύνδεσμοι