Αρχική arrow Ενημ. Δελτίο

Σέρβια 2009

Κυριακή, 31 Μάιος 2009

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

23ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Αιωροπτερισμού 2009

Κατηγορία Α’ Αγώνες Αποστάσεων

Κατηγορία Β’ Αγώνες Ακρίβειας & Διάρκειας

AfisaΗ Ελληνική Αεραθλητική Ομοσπονδία σε συνεργασία με τον Δήμο Σερβίων και τον Μορφωτικό Σύλλογο Καστανιάς προκηρύσσει τον αγώνα:

•    23ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Αγώνων Αποστάσεων (Α΄ Κατηγορία) 2008 F.A.I. OPEN Category 2 event
•    23ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Αγώνων Ακρίβειας & Διάρκειας (Β΄ Κατηγορία) 2008

Το Πρωτάθλημα θα γίνει στο όρος Τίταρος, στις 17 έως και τις 25 Ιουλίου 2009 (η ημέρα 26 Ιουλίου έχει ορισθεί ως εναλλακτική εάν ακυρωθούν τουλάχιστον 5 αγωνιστικές ημέρες). Οι αγώνας αυτός προσμετρά στην αξιολόγηση των σωματείων.

Το 23ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Αιωροπτερισμού Αγώνων Αποστάσεων 2009 αποτελεί κριτήριο για την συγκρότηση της Εθνικής Ομάδος που θα εκπροσωπήσει την χώρα μας το έτος 2010 σε αντίστοιχες υποχρεώσεις.  Ως αγώνας FAI OPEN Category 2 event και εφ’ όσον στην τελική κατάταξη ο αθλητής βρίσκεται στα πρώτα 2/3, προσμετράει και στην κατάταξή του στο Διεθνές WPRS (World Pilot Ranking System) προϋπόθεση συμμετοχής αθλητού σε Διεθνείς Αγώνες Category 1.

Τα σωματεία που επιθυμούν να λάβουν μέρος με αθλητές τους, στους εν λόγω αγώνες, καλούνται να στείλουν συμπληρωμένο το σχετικό έντυπο στον διοργανωτή το αργότερο έως την Δευτέρα 06/07/2009 και ώρα 14:00 ( Επισυνάπτεται φόρμα συμμετοχής).. Όσες συμμετοχές σταλούν πέραν της ημερομηνίας και ώρας αυτής θα είναι στην ευχέρεια των οργανωτών να τις κάνουν αποδεκτές ή όχι.

Ακολουθούν οι σχετικές πληροφορίες του αγώνα:

1. Εκδήλωση:
Αγώνας Πρωταθλήματος στην Κατηγορία Αγώνων Αποστάσεων (Α’ Κατηγορία) και στην Κατηγορία Ακρίβειας & Διάρκειας (Β’ Κατηγορία).  Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των αθλητών που είναι δυνατόν να δηλώσει το κάθε Σωματείο.

2. Οργανωτής:
Ελληνική Αεραθλητική Ομοσπονδία σε συνεργασία με τον Δήμο Σερβίων και τον Μορφωτικό Σύλλογο Καστανιάς
Επίβλεψη- Εκτέλεση:    η Επιτροπή Αιωροπτερισμού σε συνεργασία με την ΑΛΑΟ, Α/σχη ΣΤΥΓΑ Καλαβρύτων και την ΕΝ.ΑΡ.Α.

3. Κέντρο των αγώνων:
Πολιτιστικό Κέντρο Καστανιάς του Δήμου Σερβίων

4. Γραμματεία:
Πολιτιστικό Κέντρο Καστανιάς του Δήμου Σερβίων

5. Τόπος διεξαγωγής:
Όρος Τίταρος - Όλυμπος

6. Κριτές:
Την κάθε κατηγορία θα κρίνουν κατάλληλα εκπαιδευμένοι κριτές.  Ως κριτές θα επιλεγούν άτομα από εκείνα που θα έχουν παρακολουθήσει την σχετική εκπαίδευση στο σεμινάριο κριτών που θα γίνει την Πέμπτη 10 Ιουλίου 2008.

7. Είδος Αγώνος:
-Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Αγώνων Αποστάσεων (Α΄ Κατηγορία) F.A.I. OPEN Category 2 event
-Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Αγώνων Ακρίβειας & Διάρκειας (Β΄ Κατηγορία) 

8. Κανονισμοί Αγώνων:
Οι αγώνες θα διεξαχθούν σύμφωνα με τους τρέχοντες αγωνιστικούς κανονισμούς  έτους 2009 που είναι δημοσιευμένοι στο Internet στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Αιωροπτερισμού  www.hang-gliding.gr.

9. Αθλητές:
Κάθε αθλητής πρέπει να είναι εγγεγραμμένος στο αθλητικό μητρώο της Ε.Λ.Α.Ο. και να φέρει μαζί του το Δελτίο Αθλητικής Ιδιότητας που εκδίδει η ΕΛΑΟ.

10. Προϋποθέσεις Συμμετοχής:
α) κάθε αθλητής να είναι επιπέδου 
Α’ Κατηγορία  –   τουλάχιστον Χειριστού ΣΤΑΔΙΟΥ IV κατά δήλωση του Σωματείου στο αθλητικό μητρώο (για φέτος)
Β’ Κατηγορία  – τουλάχιστον Χειριστού ΣΤΑΔΙΟΥ IΙΙ κατά δήλωση του Σωματείου στο αθλητικό μητρώο (για φέτος)
Ο Διευθυντής Αγώνων διατηρεί απολύτως το δικαίωμα απόρριψης της συμμετοχής οποιουδήποτε πιλότου που κρίνει πως το επίπεδό του δεν είναι αντίστοιχο με τις απαιτήσεις του αγώνα
β)    Α’ Κατηγορία:    όριο συμμετοχών κατ’ ελάχιστο 6 (έξι) εγγεγραμμένοι πιλότοι και παρόντες για απογείωση ώστε να πραγματοποιηθεί η αγωνιστική ημέρα
Β’ Κατηγορία:    όριο συμμετοχών κατ’ ελάχιστο 5 (πέντε) εγγεγραμμένοι πιλότοι και παρόντες για απογείωση ώστε να πραγματοποιηθεί η αγωνιστική ημέρα

11. Έπαθλα:
Θα απονεμηθούν κύπελλα στους τρείς πρώτους νικητές κάθε Κατηγορίας και αναμνηστικά διπλώματα σε όλους τους συμμετέχοντες

12. Υποβολή Ενστάσεων:
Ένσταση μπορεί να υποβληθεί με την διαδικασία που ορίζεται από τον Κανονισμό Αγώνων.  Η ένσταση για να συζητηθεί από την Ελλανόδικο Επιτροπή πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά από το ποσό των 50 ΕΥΡΩ.  Το ποσό αυτό κατατίθεται στον λογαριασμό της ΕΛΑΟ. Σε περίπτωση που η ένσταση γίνει δεκτή το ποσό θα επιστραφεί στον αθλητή.

13. Δικαίωμα Συμμετοχής:
Κάθε αθλητής θα καταβάλει συνολικά το ποσό των 30 (τριάντα) Ευρώ ως Δικαίωμα Συμμετοχής κατά την εγγραφή του.   Είναι απαραίτητο όπως τηρηθεί η προθεσμία υποβολής συμμετοχών. Κάθε αθλητής μπορεί να δηλώσει συμμετοχή και να λάβει μέρος μόνο σε μία κατηγορία.

14. Συμμετοχή αλλοδαπών:
Ως F.A.I. OPEN Category 2 event δικαίωμα συμμετοχής έχουν και αλλοδαποί αθλητές.  Είναι δυνατόν επίσης να λάβουν μέρος αθλητές από την Κυπριακή Αεραθλητική Ομοσπονδία στα πλαίσια της διακρατικής αθλητικής συνεργασίας που έχει υπογραφεί μεταξύ των δύο χωρών.

15. Πιστοποίηση:
Σύμφωνα με τον Κανονισμό Αγώνων Αποστάσεων η βαθμολόγηση θα γίνει μόνο με την χρήση του GPS.
Η Επιτροπή Αιωροπτερισμού έχει ορίσει ως GPS πρόγραμμα το COMPE GPS.
Η κατάσταση των αποδεκτών GPS για το πρόγραμμα βαθμολόγησης μπορείτε να το βρείτε στην ιστοσελίδα  :    www.compegps.com   – το πρόγραμμα βαθμολόγησης ονομάζεται ‘’compegps-competition”.
Είναι αποκλειστική ευθύνη του διαγωνιζομένου να ενημερωθεί για την καταλληλότητα του GPS του.
Η διοργάνωση έχει τα αντίστοιχα καλώδια σύνδεσης GPS/PC των GPS τύπου GARMIN 12/45/76/eTREX,- MLR και Flytec-6030  Για οποιοδήποτε άλλου τύπου GPS είναι υποχρεωμένος ο αθλητής να φέρει το κατάλληλο καλώδιο σύνδεσης GPS/PC.

16. Ελλανόδικος Επιτροπή:
Η Ελλανόδικος Επιτροπή θα ανακοινωθεί.

17. Ασφάλιση:
Όλοι οι αθλητές που θα λάβουν μέρος στους αγώνες πρέπει να είναι ασφαλισμένοι για αστική ευθύνη έναντι τρίτων.  Η ασφάλιση θα γίνει μέσω της διοργάνωσης για το οποίο θα καταβάλουν οι διαγωνιζόμενοι το ποσό των 15 ευρώ (εκτός εάν έχει καταβληθεί σε προηγούμενη Συνάντηση Αιωροπτερισμού 2009)

18. Διαμονή:
α) Πολιτιστικό Κέντρο Καστανιάς. Ο Δήμος Σερβίων μας έχει παραχωρήσει την χρήση του Πολιτιστικού Κέντρου Καστανιάς.  Στον χώρο αυτό υπάρχουν κρεβάτια που θα παραχωρηθούν κατά προτεραιότητα στους αθλητές οι οποίοι θα παραμείνουν όλες τις μέρες στους αγώνες.  Προς το παρών υπάρχουν 16 κρεβάτια, τα οποία πιθανώς θα αυξηθούν. Συνεπώς παρακαλούμε όπως δηλώσετε τις μέρες που θα συμμετέχετε στο πρωτάθλημα.   Κάθε αθλητής θα φέρει τα δικά του κλινοσκεπάσματα.
β) Ελεύθερο camping στον χώρο του Πολιτιστικού Κέντρου Καστανιάς.  Υπάρχουν κουζίνα τουαλέτες και ντους με ζεστό νερό.
γ) Ξενοδοχεία στα Σέρβια
ΚΑΣΤΡΟ        τηλ. 24640-22992
ΚΑΜΠΟΥΡΑ    τηλ. 24640-22070
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝ  Τηλ. 24640 21551

19. Αγωνιστικό Πρόγραμμα:
16 Ιουλίου 19.00-22.00    Εγγραφές αθλητών – υποδοχή

17-24 Ιουλίου    Καθημερινό Πρόγραμμα

έως 09.00 επόμενης ημέρας    Υποβολή παραπόνων ή διαμαρτυρίας επί των αποτελεσμάτων προηγούμενης αγωνιστικής ημέρας
έως 10.00 επόμενης ημέρας    Υποβολή Ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων     προηγούμενης αγωνιστικής ημέρας
09.30    Ενημέρωση Αρχηγών Ομάδων
10.30    Αναχώρηση αθλητών από την Γραμματεία για την απογείωση
11.00    Άφιξη στην απογείωση
12.00    Briefing Αθλητών
12.30-19.00    Πτήσεις στο αγωνιστικό σκέλος
έως δύση ηλίου    Τελευταία προθεσμία υποβολής FLIGHT REPORT και GPS
έως 08.00 της επομένης    Ανάρτηση Προσωρινών Αποτελεσμάτων

25 Ιουλίου    Τελευταία Αγωνιστική

έως 09.00    Υποβολή παραπόνων ή διαμαρτυρίας επί των αποτελεσμάτων προηγούμενης αγωνιστικής ημέρας
έως 10.00    Υποβολή Ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων     προηγούμενης αγωνιστικής ημέρας
09.30    Ενημέρωση Αρχηγών Ομάδων
10.30    Αναχώρηση αθλητών από την Γραμματεία για την απογείωση
11.00    Άφιξη στην απογείωση
12.00    Briefing Αθλητών
12.30-18.00    Πτήσεις στο αγωνιστικό σκέλος
19.30    Τελευταία προθεσμία υποβολής FLIGHT REPORT και GPS
έως 19.45    Ανάρτηση Προσωρινών Αποτελεσμάτων
έως 20.00    Υποβολή παραπόνων ή διαμαρτυρίας επί των αποτελεσμάτων  τελευταίας αγωνιστικής ημέρας
έως 20.15    Υποβολή Ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων τελευταίας αγωνιστικής ημέρας
21.30    Δείπνος και Απονομή Επάθλων
26 Ιουλίου    Εναλλακτική Αγωνιστική Ημέρα εάν ακυρωθούν τουλάχιστον 5 (πέντε) Αγωνιστικές ημέρες – σ’ αυτή την περίπτωση θα ακολουθηθεί το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ
Το Αγωνιστικό Πρόγραμμα δύναται να αλλάξει ανά πάσα στιγμή κατά την κρίση του Διευθυντού Αγώνων ή/και της διοργάνωσης

20. Επικοινωνία:
Για περαιτέρω πληροφορίες ή διευκρινήσεις επικοινωνήσετε με Λίλλιαν Λεμπλάνκ στο τηλ. 6944 363693

Τελευταία ενημέρωση Κυριακή, 10 Οκτώβριος 2010